Almindelig forbyggende tandpleje i Køge

Den almindelige tandpleje kender de fleste. Den består for det meste af tandeftersyn med rensning evt. suppleret med en tandfyldning og nogle forebyggende behandlinger.

Vi giver dig individuelle råd om, hvordan du optimerer din tandhygiejne. Således lærer du at forebygge og behandle sygdomme i din mund. Herved  kan du selv reducere behovet for større indgreb.

De fleste af vore patienter er efterhånden så velbehandlede, at de ikke har brug for mere.

Et bevis på at vores langsigtede tandbehandlingsplanlægning sammen med patienten lykkes.

Alle nye patienter vil under en indledende samtale få god tid til at fortælle om deres evt. tandproblemer, hvorefter de får gennemført en speciel grundundersøgelse. Ud fra den foretages en omhyggelig gennemgang af undersøgelsesresultatet således, at der kan lægges en sammenhængende behandlingsplan, der lever op til patientens egne ønsker og forventninger.

Der bliver aldrig indledt en tandbehandling, før vi er sikre på, at patienten har fuld indsigt i tandbehandlingens omfang og pris. Dette har især betydning, hvis genopbygning af smil og bid kræver en mere avanceret behandling. Kontakt Tandlæge Bodil Diernæs i Køge, hvis du har spørgsmål til den almindelig forbyggende tandpleje.