Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

Så kan du få tilskud på op til 10.000 kr.

Hvem kan få penge til tandbehandling?

Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • Udannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse *
  • Ressourceforløbsydelse *
  • Ledighedsydelse *

* Forudsat ydelsens svarer til kontakthjælpsniveau.
Spørg din kommune, hvis du er i tvivl, om din ydelse er på niveau med kontanthjælp.

OBS: SU-modtagere er ikke omfattet.

Tilskuddet fremgår af § 82 a i lov om aktiv social politik.

 Læs mere i dette dokument.