Paradentosebehandling i Køge

En stor del af befolkningen lider af paradentose i varierende grad. Såfremt sygdommen bliver fundet i tide og behandlet korrekt, er det sjældent at paradentosen forværres. Med den rigtige paradentosebehandling behøver man således ikke at miste sine tænder.

Paradentose er en betændelse omkring tænderne, der medfører, at den knogle tænderne sidder fast i bliver nedbrudt. Behandlingen af paradentose går ud på at stoppe nedbrydningen af yderligere knogle. Omhyggelig instruktion i hjemmetandpleje, grundig tandrensning og nænsom fjernelse af belægninger på tandroden er nogle af de behandlinger, der kan være med til at stoppe en igangværende paradentose.

Behandling af fremskreden paradentose

I enkelte tilfælde, hvor paradentosen er meget fremskreden, kan det blive nødvendigt at benytte nogle af de andre avancarede behandlingsmetoder, som vi tilbyder. Skulle du uheldigvis allerede have en begyndende paradentose med lidt løse tænder, kan vi normalt tilbyde en paradentosebehandling, der kan afhjælpe det problem.

På grund af den særlige forebyggende indsats kan tandlægerne normalt bremse en igangværende paradentose. Men det kræver, at vores omhyggelige behandling og rådgivning bliver fulgt op af daglig grundig mundhygiejne og regelmæssig tandpleje.

Paradentosebehandling